O nás Podmienky Galéria Partneri Kontakt  
Podmienky
Pôdne pomery a reliéf terénu:

AGRO-DA-BA obhospodáruje poľnohospodársku pôdu vo výmere 454,91 ha. Táto výmera pôdy bola založená z 390,39 ha ornej pôdy a 64,52 ha TTP. Pozemky sú v nájme od vlastníkov pôdy a od Slovenského pozemkového fondu.
Spoločnosť má poľnohospodársku pôdu na katastrálnom území mesta Sečovce a obcí Dargov, Bačkov a Trnávka.
Predchádzajúca strana
2/2