O nás Podmienky Galéria Partneri Kontakt  
O nás
Spoločnosť AGRO-DA-BA s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 10.3.1997, AGRO-DA-BA má sídlo v Dargove 207, ktorý je vstupnou bránou do okresu Trebišov a jej chotár sa rozprestiera pod Slanskými vrchmi. Tvorí hranicu medzi Abovom a Zemplínom. Od okresného mesta je vzdialená 15.km.

Svoju výrobnú prevádzku živočíšnej výroby má v Sečovciach. Základným cieľom firmy je zabezpečiť ekonomické využitie výrobných kapacít. Pod ekonomickým využitím rozumieme správne investovať finančné prostriedky a to najmä v živočíšnej výrove, hlavne do rozšírenia chovu ošípaných, hoci v r.2003 - 2004 bol pre chov ošípaných pomerne nepriaznivý nakoľko došlo k poklesu nákupných cien spracovateľov.

Výrobné zameranie je taktiež orientované v rastlinnej výrobe na pestovanie hustosiatych obilovín a olejnín.